Home

BEFOS vzw - FEBRAS asbl BEFOS - FEBRAS

De Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en- Sport

werd opgericht in 1957. Ze is stichtend lid van CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).

Bijna alle Belgische sportduikers zijn aangesloten. Sinds 1978, is de federatie opgesplitst in twee liga's: NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport) is de liga die alle Vlaamstalige clubs groepeert. LIFRAS (Ligue Francophone de Recherches et d'Activités Sous-Marines) is de liga die alle Franstalige clubs groepeert. De clubs (bijna driehonderd) aangesloten bij NELOS of LIFRAS leveren door de CMAS erkende duikbrevetten af en zijn dus wereldwijd erkend.

Maatschappelijke zetel van BEFOS - FEBRAS

DUIKERSHUIS BEFOS-FEBRAS:
Jules Broerenstraat 38
1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2/524.15.60
E-mail: BEFOS-FEBRAS

NELOS
Tel.: +32 (0)15 29 04 86
E-mail: NELOS
contactpersoon: Margaux Montrieux

LIFRAS
Tel.: +32 (0)2 521.70.21
FAX: +32 (0)2 522 30 72
E-mail: LIFRAS
contactpersoon: Katia VAN DE VEEGAETE

VOORZITTER: Ronny Margodt
MEDE-VOORZITTER: Maria del Pillar Ruiz Lopez

BESTUURDERS 
Ivo HUBERT, Sven VANDEKERCKHOVE, Marc LYCOPS, Jean-Pierre VLIERACKER, Dirk SAMAN, Marc HIERNAUX.

 

In samenwerking met: LIFRAS, NELOS vzw, VVW-Duiken vzw, CMAS Diving Center.

 

Stichtend lid van CMAS Membre Fondateur de la CMAS

 

Mail naar BEFOS-FEBRAS